• Aug. 4 2014
  • Renee Waller

Tropicalia: Florida Thatch Palm

IMG_2505.JPG

  • Feb. 28 2014
  • Renee Waller

Tropicalia: Butterfly Orchid

butterfly orchid Encyclia tampensis.JPG

  • Feb. 12 2014
  • Renee Waller

Tropicalia: Cardinal airplant

Cardinal airplant (8).JPG

  • Jan. 30 2014
  • Renee Waller

Tropicalia: Dahoon Holly

Dahoon holly.JPG

  • Jan. 20 2014
  • Renee Waller

Tropicalia: Bahama Wild Coffee

Bahama coffee (4).JPG

 

64 results found